Author Archives: Marga Vera

El vicepresident presenta la nova Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3)

L’actualització de l’estratègia impulsa les inversions en sectors emergents de gran potencial innovador

EL vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha presentat avui l’actualització de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) aprovada el passat divendres pel Consell de Govern, que abans de la modificació estava centrada exclusivament en el sector turístic.

Amb la incorporació de l’eix d’actuació addicional «Sectors emergents transformadors», el Govern facilitarà la inclusió d’accions en sectors de gran potencial com la biotecnologia, les ciències marines o les indústries culturals i creatives.

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent es va començar a elaborar l’any 2012 en el marc de l’Estratègia de creixement de la Comissió Europea Europa 2020, on es promou una economia intel·ligent, sostenible i integradora per a Europa. L’objectiu d’aquesta estratègia és concentrar els recursos disponibles a través de fons de desenvolupament regional, com són per exemple els FEDER, en aquelles àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals cada regió tengui un avantatge competitiu més prometedor.

«La reorientació de la RIS 3 cap a la diversificació econòmica permet que altres indústries també es puguin beneficiar i apostar per a la innovació i la recerca», ha explicat el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló.

D’aquesta manera, s’amplia el nombre d’empreses que puguin accedir als ajuts que la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ofereix. D’entre altres, per al període 2014-2020 hi ha 17,7 milions d’euros del Fons FEDER, així com 4 milions del Fons Social Europeu. A part, la conselleria ha tret línies pròpies d’ajuts i convocatòries empresarials per valor de 3,9 milions d’euros.

L’estratègia pretén ser una agenda de transformació econòmica centrada en el suport a les necessitats claus de cada regió, i basant-se en l’evidència, cerca involucrar tots els agents i fomentar la inversió privada.

En la primera versió del document, publicada al febrer del 2014, mancaven encara definir alguns punts com el de la governança, elaborat posteriorment en el Pla d’Acció aprovat per la Comissió Europea. Per a la definició d’aquesta millora, també s’ha tingut en compte l’experiència adquirida en la gestió de les primeres iniciatives de la RIS3 i de l’execució d’una part del programa operatiu FEDER 2014- 2020.

D’aquesta manera, en relació a la governança de la RIS3 s’ha establert la creació del Comitè de Seguiment i del Consell Assessor. Per una banda, el Comitè de Seguiment n’és principal òrgan de decisió a través dels quals es contempla i protocol·litzen els canvis, modificacions o actualitzacions de l’estratègia; per altra banda, hi ha el Consell Assessor, que és un òrgan de caràcter consulti, i vinculant per a canvis que suposin més del 10% de l’assignació pressupostària o la inclusió o supressió d’iniciatives.

A més d’aquestes millores, i arran de la revisió de la primera versió de l’estratègia, s’ha incorporat també un eix d’actuació addicional als 5 establerts inicialment a la RIS3-2013: (1) Sostenibilitat Territorial, (2) Gestió de la Innovació i la internacionalització d’empreses turístiques, (3) Turisme de benestar i qualitat de vida, (4) Coneixement per al canvi turístic, i (5) Tecnologies Turístiques. Aquest sisè eix addicional; (6) Sectors emergents transformadors, contempla aquells sectors que, de moment, semblen comptar amb més potencial innovador: pol marí, bioeconomia (economia circulant i biotecnologia) i Indústries Culturals i Creatives (ICCS).

Finalment, també cal esmentar que en aquest nou document s’ha contemplat una interpretació més àmplia sobre el que s’entén per empresa turística, considerant com a tal també aquelles empreses de la cadena de valor del turisme.

La motivació per a la modificació de la RIS3 respon a la voluntat del Govern d’estimular la creació d’un nou model econòmic basat en el coneixement i la innovació, a través de la diversificació de l’economia en base també als actius científics, tecnològics i econòmics, per a afavorir així la creació de feina de qualitat. L’objectiu és llavors actualitzar i reforçar l’estratègia (abans centrada exclusivament en el sector turístic) perquè més empreses puguin accedir a aquestes convocatòries, identificant les necessitats empresarials, fent partícip a la societat civil i donant també suport a la definició i la implantació d’activitats d’innovació.

Consell d’Eivissa i Govern organitza una trobada amb empresaris i emprenedors per impulsar la innovació a l’illa d’Eivissa

ris3 eivissaAquest matí, a la Sala de Plens del Consell Insular d’Eivissa s’ha presentat el projecte de l’estratègia i Especialització Intel·ligent de les Illes Balears, destinat a fomentar la innovació i l’emprenedoria que permetin la diversificació econòmica de tots els sectors productius de l’illa. En aquesta trobada han participat la consellera insular de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge, Viviana de Sans, el director general d’Innovació i Recerca del Govern Balear, Josep Lluís Pons, i hi han assistit una quarantena d’empresaris i empresàries. Continue reading

El Govern destina 600.000 € a un pla de suport als emprenedors i al sector productiu

El Consell de Govern encarrega a la Fundació Bit la gestió dels serveis de foment, promoció i suport a l’emprenedoria i a la creació i consolidació d’empreses basades en el coneixement

IMG_6263El Consell de Govern ha aprovat avui l’encàrrec de gestió pel qual la Fundació Bit portarà a terme els serveis de suport al sector productiu i emprenedor de les illes durant el 2016. Amb una despesa prevista de 600.000€ es realitzaran diferents accions que van en consonància amb el pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears previst pel període 2013-2017 i tenen com a objectiu principal fomentar, promocionar i donar suport a l’emprenedoria i a la creació i consolidació d’empreses basades en el coneixement.

Per tal de complir amb aquests objectius, la Fundació Bit ha elaborat una proposta centrada en tres línies principals, a partir de les quals es desenvoluparan les activitats o accions objecte de l’encomana «Serveis de foment de l’esperit emprenedor i creació d’empreses innovadores», «Serveis de foment de l’activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant l’execució de projectes», i «Serveis de prospecció en tendències TIC.

Dins dels «Serveis de foment de l’esperit emprenedor i creació d’empreses innovadores» s’hi inclou la promoció d’infraestructures com la Incubadora d’Empreses basades en el Coneixement del ParcBit i del Centre Bit Menorca; així com també les accions de suport a l’emprenedoria del programa #Emprenbit, que permet donar suport a les empreses allotjades en aquests espais, orientant-los en el disseny, validació i llançament de nous models de negoci. El principal objectiu d’aquestes accions és la promoció de l’emprenedoria i la captació de projectes i empreses innovadores.

Per altra banda i orientats a totes les empreses de les Illes, també s’oferiran a través de la Fundació Bit els «Serveis de foment de l’activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant l’execució de projectes». Les accions que es portaran a terme dins d’aquesta línia de feina van encaminades a resoldre una de les debilitats dels sistema de ciència, tecnologia i innovació, que és la baixa participació en programes competitius d’R+D+i fora del sistema de les Illes Balears. En aquest sentit, la Fundació Bit portarà a terme activitats que afavoreixin l’activitat investigadora i el desenvolupament tecnològic, així com la participació de les empreses de les nostres illes en aquest tipus de programes.

Per tal d’augmentar la participació de les entitats balears en projectes d’aquest tipus, la Fundació Bit oferirà a les empreses serveis d’informació general per a organitzacions que desitgin participar en convocatòries competitives d’R+D+I nacionals o europees, i informació detallada i estratègica de les fonts de finançament nacionals i europees. Així mateix, també s’oferirà assessorament i assistència en la cerca de socis, en la definició i preparació de propostes, i en la gestió, comunicació i mediació amb socis i amb la Comissió Europea.

Aquests serveis a empreses aniran també acompanyats d’accions de suport a la Direcció General de Recerca i Innovació per a la implementació i execució del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria; i també en l’execució d’accions d’avaluació, modificació i implantació de l’estratègia d’especialització intel·ligent; RIS3, imprescindible per accedir als fons de finançament europeu FEDER, orientats a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

En aquest sentit, la Fundació Bit també inclou en aquestes actuacions, la participació en xarxes que potenciïn sinergies, fomentin la renovació i diversificació de l’activitat productiva i contribueixin al desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori. Algunes d’aquestes xarxes en les que la Fundació participa activament són per exemple, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics Espanyols (APTE), Red I+D+i, i altres xarxes europees i internacionals.

Finalment, i per tal de fomentar la innovació i el desenvolupament de tecnologies, i la seva transferència tecnològica a les empreses, també es portaran a terme els; «Serveis de prospecció en tendències TIC», a través dels quals es pretén consolidar projectes com el de l’OBSI (Observatori Balear de la Societat de la Informació), i el Dr.TIC a través els quals es realitzen estudis i es fa divulgació tant de dades, informes i estudis relacionats en les TIC a balears; com de les tendències capdavanteres com; robòtica, drons, Big Data, Scratch, impressió 3D, internet de les coses, o Smart Cities, entre d’altres.

Dins d’aquesta darrera línia de feina s’elaboraran informes de tendències i usos TIC; s’organitzaran diferents jornades divulgatives sobre aquestes noves tendències; i també es portaran a terme accions de divulgació online. Així mateix, també està prevista l’elaboració d’un directori d’empreses TIC per serveis especialitats, i un directori de grups de recerca, que faciliti la seva col·laboració amb empreses innovadores de Balears.

La Fundació Bit participa en un projecte per incrementar la innovació i competitivitat de les pimes dins les cadenes de valor internacionals

A partir de les pràctiques i experiències recollides durant el projecte, es faran un conjunt de recomanacions a la Comissió Europea per millorar l’efectivitat dels instruments de suport que reben les pimes i, com a conseqüència, la competitivitat empresarial

La Fundació Bit, juntament amb altres dues agències d’innovació europees, la Enterprise Flanders de Bèlgica i la Swerea IVF de Suècia, es reuniexen avui i demà a Palma per debatre i avaluar els actuals instruments de suport que s’ofereixen a les pimes europees per tal que puguin millorar els seus sistemes d’innovació i incrementar la seva presència en les cadenes de valor internacionals, crucials per mantenir la competitivitat de les pimes dins del mercat.

Aquest taller o workshop s’emmarca dintre del projecte europeu “SME value chain” o cadena de valor de les pimes, pel qual els tres socis participants hauran de reportar a la Comissió Europea un document de recomanacions o bones pràctiques per a la millora de les eines europees de suport a les pimes i adaptar-se a les seves necessitats reals.

Tant la Fundació Bit com els seus socis belga i suec han realitzat un treball previ de prospecció dins cada una de les tres regions que els ha permès conèixer més a fons les pimes innovadores d’alt valor afegit que exporten un percentatge significatiu de la seva producció, ja siguin productes o serveis. Es tracta, doncs, d’un tipus d’empreses on la innovació els permet tenir un avantatge competitiu que les fa singulars i, com a conseqüència, els permet vendre fora.

Així, les agències d’innovació europees participants han avaluat com operen aquests tipus de pimes dins les cadenes de valor internacionals, quins són els seus punts forts, quin assessorament o ajuts han rebut (formació, subvencions, préstecs, incentius per a la contracció de personal, etc. ) i si aquests haurien de millorar i amb quina direcció.

Conèixer l’efectivitat dels actuals instruments de suport és clau per als participants a l’hora d’aportar nous enfocaments que suposin recomanacions o bones pràctiques que millorin la competitivitat de les pimes de la resta d’estats europeus.

Entre els participants, hi ha representants de les tres agències d’innovació i un expert de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). A més, també es compta amb les intervencions de dues pimes innovadores balears, Preversik i Huguet Rajoles, les quals aportaran la seva experiència en la participació en cadenes de valor internacionals, ja sigui en la producció dels seus productes, disseny, màrqueting, distribució o venda, entre d’altres.

Reunió SME value chain

Reunió SME value chain

La Fundació Bit, com l’agència d’innovació del Govern de les Illes Balears, està interessada en el projecte per l’oportunitat que suposa a l’hora d’involucrar les pimes balears en les cadenes de valor internacionals, superant així la seva actual focalització en els mercats interns regionals.

Amb la internacionalització del coneixement i la tecnologia de les pimes balears es proveeix d’un alt valor afegit a la cadena de valor de tot Europa, en línia amb el Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (2013-2017) i l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) del Govern de les Illes Balears.

Es tracta d’un projecte amb finançament europeu del programa “H2020 Innosup” que està dintre de l’estratègia “Europa 2020″ on les polítiques d’R+D+i tenen una especial rellevància a l’hora d’impulsar el creixement dels països de la UE. Precisament l’estimulació de la cadena de valor dels negocis és una de les polítiques d’acció del programa de treball estratègic de la Unió Europea.

La Direcció General d’Innovació i Recerca potencia l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3 de Balears

La jornada de treball, s’ha portat a terme aquests dies 15 i 16 de febrer al ParcBit amb l’objectiu de valorar l’enfocament estratègic de la RIS3, i donar a conèixer les propostes d’actuacions pels propers anys als diferents agents del sistema d’innovació i recerca de la comunitat autònoma

L’objectiu d’aquestes reunions és potenciar l’estratègia RIS3 per a les Illes Balears, alineant-la amb el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria, així com també identificar i desenvolupar els punts de millora amb els quals es pot optimitzar l’estratègia per a una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

Continue reading