Representants dels sectors Turisme i Alimentació debaten al ParcBit sobre l’especialització econòmica de les Illes Balears

En el marc de l’elaboració de l’estratègia d’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears RIS3, ahir es va celebrar una mesa amb els agents de les institucions més representatives dels àmbits Turisme i Alimentació.

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent o RIS3 de la Unió Europea és una iniciativa imprescindible per tal que les Illes Balears puguin optar als fons FEDER i FSE relacionats amb la R+D+i en el període 2014-2020 i la seva finalitat és optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees.

La d’ahir fou la primera reunió emmarcada dintre d’un conjunt d’altres anomenades de “descobriment emprenedor” i que tendran lloc durant els propers mesos. Aquests encontres tenen com a objectiu debatre sobre l’especialització de l’economia de les Illes Balears i examinar nous horitzons d’activitat econòmica que poden sorgir de la cooperació intersectorial del Turisme i l’Alimentació, el Turisme i la Salut, el Turisme i la Nàutica, entre d’altres.

Així, ahir institucions i empreses relacionades amb l’alimentació, hoteleria, restauració, agricultura i salut privada debateren sobre la situació del seus sectors en relació amb el turisme i alimentació i especialment sobre les possiblitats i les oportunitats que podrien sorgir alineant els patrons d’especialització econòmica, tecnològica i científica de les Illes Balears (especialització intel·ligent).

Els participants formaren grups de treball per avaluar el diagnòstic i aportar també les seves valoracions sobre l’interès dels possibles àmbits de negoci proposats, identificant els factors i tecnologies clau oportuns per afavorir aquest potencial.

Els agents assistents a la reunió foren: Compass Group Baleares, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), l’Associació Empresarial de Restauració de Mallorca (FEHR), l’Associació de Dietistes de les Illes Balears (CODNIB), Seguros y actividad preventiva Preverisk, el cluster de Turismo Balears.t, TIRME, la Fundació Bit i els agents de recerca I+D+I nutricional de la UIB, el cluster de Bio BIOIB Biotecnología, l’Escola d’Hosteleria (EHIB) i el Campus d’Excel·lència de la UIB.

El ParcBit ja ha acollit en els darrers mesos trobades tecnològiques sectorials per plantejar objectius, polítiques i línies d’acció concretes, així com també les jornades de treball “Peer discussion as a step towards RIS3″ que serviren per posar en comú les actuals estratègies d’especialització intel·ligent que s’estan planificant des de diferents regions europees.