Celebrada la “Mesa Descobriment Emprenedor d’Alimentació saludable”

Aquest 2 de desembre al ParcBit s’ha dut a terme la “Mesa Descobriment Emprenedor d’Alimentació saludable” dins de la ” Estratègia d’Especialització Intel·ligent RIS3 ” del Govern dels Illes Balears .

IMG_6069

L’objectiu d’aquestes sessions és analitzar i seleccionar les prioritats d’especialització de l’Estratègia S3 a Balears , identificar i caracteritzar idees de projecte pilot a desenvolupar durant la
implementació de l’Estratègia, i buscar i organitzar la cooperació entre les empreses d’alimentació, hoteleria, restauració, agricultura i salut privada, entre d’altres, per avançar en el desenvolupament d’aquest nou horitzó d’activitat .

Aquesta reunió forma part d’una agenda de reunions que sota el nom ” descobriment emprenedor” s’han plantejat per a debatre sobre l’especialització de l’economia de les Illes Balears i examinar nous horitzons d’activitat econòmica que poden sorgir de la cooperació intersectorial .

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent o RIS3 promoguda per la Unió Europea és una iniciativa imprescindible perquè les Illes Balears puguin optar als fons FEDER i FSE relacionats amb la R+D+I i es troba alineada amb l’Estratègia de creixement Europa 2020, que fonamenta en tres pilars bàsics per a l’economia europea, intel·ligència, sostenibilitat, i integració. D’aquesta manera es pretén concentrar els recursos disponibles a aquelles àrees d’activitat econòmica i d’innovació en què cada regió europea tingui un avantatge comparatiu més prometedora.