El consell de direcció del RIS 3, presidit per José Ramón Bauzá, presenta l’Estratègia d’Investigació i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les Balears

140117 RIS301 PALMA

En el transcurs de la sessió s’ha presentat l’Estratègia d’Investigació i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Balears, l’anomenat RIS 3. Aquest document, que pot funcionar com una agenda de transformació econòmica territorial, ha estat elaborat per representants de la societat balear i ha estat aprovat pel comitè de direcció. Posteriorment, un comitè d’experts de reputació internacional en R+D+I en farà el seguiment i presentarà propostes per a l’execució d’aquesta Estratègia.

L’especialització intel·ligent es desenvolupa en el marc de l’Estratègia de creixement de la Comissió Europea Europa 2020, que promou una economia intel·ligent, sostenible i integradora per a Europa en la pròxima dècada. El seu objectiu consisteix a concentrar els recursos disponibles en les àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals cada regió tengui un avantatge competitiu més prometedor. En el cas de les Balears, l’activitat sobre la qual se centra l’Estratègia és el turisme, com a paraigua de la major part de l’activitat econòmica que es desenvolupa a la comunitat autònoma.

Aquesta estratègia s’ha perfilat en diverses meses de feina temàtiques, que han estat convocades pel comitè executiu, comitè que, conjuntament amb les meses, ha preparat aquesta proposta d’estratègia. En aquestes sessions, s’han tractat d’identificar i caracteritzar idees de projecte pilot que es desenvoluparan durant la implementació de l’Estratègia i de cercar i organitzar la cooperació entre les empreses d’alimentació, hoteleria, restauració, agricultura i salut privada, entre altres, per avançar en el desenvolupament d’aquest nou horitzó d’activitat.

El primer esborrany del document va ser aprovat pel Consell de Govern el passat mes de novembre. No obstant això, no es tracta d’un text tancat, perquè, d’acord amb les indicacions de la Comissió Europea, serà avaluat de manera gairebé constant i sotmès a les aportacions que els agents socioeconòmics elevin i que el Govern de les Illes Balears accepti. Convé destacar que la Unió Europea estableix el desenvolupament del RIS 3 com a requisit per rebre els fons europeus FEDER, FEADER i FSE en els pròxims set anys. A més, l’Estratègia d’Investigació i Innovació per a l’Especialització s’ha de convertir en el full de ruta de la innovació a les Illes Balears per al septenni que ve.

Link al web del Govern