La Direcció General d’Innovació i Recerca potencia l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3 de Balears

La jornada de treball, s’ha portat a terme aquests dies 15 i 16 de febrer al ParcBit amb l’objectiu de valorar l’enfocament estratègic de la RIS3, i donar a conèixer les propostes d’actuacions pels propers anys als diferents agents del sistema d’innovació i recerca de la comunitat autònoma

L’objectiu d’aquestes reunions és potenciar l’estratègia RIS3 per a les Illes Balears, alineant-la amb el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria, així com també identificar i desenvolupar els punts de millora amb els quals es pot optimitzar l’estratègia per a una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

Desenvolupar correctament l’estratègia RIS3 és crucial, ja que els fons Europeus FEDER es distribuiran en funció de com cadascuna de les regions hagui definit les àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals tenen un avantatge competitiu.

Aquestes sessions organitzades per la Direcció General d’Innovació i Recerca (DGIR) han reunit, durant la primera jornada, als clústers; BIOIB, CliqIB, BalearsT, Turistec, Idimar, i el Clab (Clúster Audiovisual de les Illes Balears). Seguidament s’han reunit els centres i grups de recerca en dos grups de treball diferenciats; centres d’excel·lència en temàtica marina i costanera (SOCIB, IMEDEA, i IEO), per una banda; i per un altra; grups de recerca de la UIB, i instituts d’excel·lència de gran potencial com IFISC, IUNICS, INAGEA, o IDISPA.

Amb els clústers, les sessions de treball han estat enfocades en el procés de revisió de la RIS3, per la qual cosa s’han posat en comú les línies estratègiques i plans de negoci de cadascun del agents, amb la qual cosa es pretén identificar el potencial de creixement de cada clúster. En el cas dels grups de recerca, la reunió s’ha centrat en identificar el potencial de transferència i emprenedoria de les seves principals línies de recerca.

A l’horabaixa, el comitè de treball també s’ha reunit amb el responsable de política territorial del Govern Balear, Luís António Corral i els seus homònims en els consells insulars, per incorporar la vessant territorial i identificar els projectes que ajudin a assolir els objectius marcats per la RIS3.

Durant la segona jornada celebrada el dimarts 16, s’ha continuat amb una sessió sobre Transformació Urbanística a Palma, a la qual hi ha assistit el director general d’urbanisme de l’ajuntament de Palma, Biel Horrach i els promotors del projecte Ramon Llull 2030. Les sessions han acabat a l’horabaixa amb una exposició de les conclusions operatives amb el comitè de treball, liderat pel director general d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons.

Amb aquestes jornades de treball, el Govern Balear, a través de la DGIR, pretén ajustar alguns aspectes de la primera proposta d’estratègia RIS3 plantejada. Amb aquestes millores es farà especial èmfasi en la diversificació de l’economia, la potenciació del sector cientificotècnic autòcton, i l’aprofitament de noves eines i tecnologies com el Big Data. La idea principal és promoure així, un nou model turístic que eviti la pressió demogràfica i fomenti l’explotació del Know How del sector.

El pla de millora de la RIS3 es divideix en dues etapes; la primera (entre el 2016 i el 2017) contempla el desenvolupament de propostes, contractació i presentació d’accions a executar; mentre que en la segona etapa (2018-2020) s’executaran aquests projectes.

Les propostes de projectes aniran amb línia amb els elements fitxats per la RIS3, on es recomana tenir en compte els avantatges competitius de cada regió, i promoure el lideratge col·laboratiu i la massa crítica. En aquest sentit la governança de la RIS3, liderada des de la DGIR i gestionada per una comissió tècnica interdepartamental, compta amb òrgans de representació de cadascuna de les conselleries implicades; Educació i Universitats; Treball, Comerç i Indústria; Salut; Turisme i Innovació; i Agricultura i Medi ambient.