(Català) La Fundació Bit participa en un projecte per incrementar la innovació i competitivitat de les pimes dins les cadenes de valor internacionals

A partir de les pràctiques i experiències recollides durant el projecte, es faran un conjunt de recomanacions a la Comissió Europea per millorar l’efectivitat dels instruments de suport que reben les pimes i, com a conseqüència, la competitivitat empresarial

La Fundació Bit, juntament amb altres dues agències d’innovació europees, la Enterprise Flanders de Bèlgica i la Swerea IVF de Suècia, es reuniexen avui i demà a Palma per debatre i avaluar els actuals instruments de suport que s’ofereixen a les pimes europees per tal que puguin millorar els seus sistemes d’innovació i incrementar la seva presència en les cadenes de valor internacionals, crucials per mantenir la competitivitat de les pimes dins del mercat.

Aquest taller o workshop s’emmarca dintre del projecte europeu “SME value chain” o cadena de valor de les pimes, pel qual els tres socis participants hauran de reportar a la Comissió Europea un document de recomanacions o bones pràctiques per a la millora de les eines europees de suport a les pimes i adaptar-se a les seves necessitats reals.

Tant la Fundació Bit com els seus socis belga i suec han realitzat un treball previ de prospecció dins cada una de les tres regions que els ha permès conèixer més a fons les pimes innovadores d’alt valor afegit que exporten un percentatge significatiu de la seva producció, ja siguin productes o serveis. Es tracta, doncs, d’un tipus d’empreses on la innovació els permet tenir un avantatge competitiu que les fa singulars i, com a conseqüència, els permet vendre fora.

Així, les agències d’innovació europees participants han avaluat com operen aquests tipus de pimes dins les cadenes de valor internacionals, quins són els seus punts forts, quin assessorament o ajuts han rebut (formació, subvencions, préstecs, incentius per a la contracció de personal, etc. ) i si aquests haurien de millorar i amb quina direcció.

Conèixer l’efectivitat dels actuals instruments de suport és clau per als participants a l’hora d’aportar nous enfocaments que suposin recomanacions o bones pràctiques que millorin la competitivitat de les pimes de la resta d’estats europeus.

Entre els participants, hi ha representants de les tres agències d’innovació i un expert de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). A més, també es compta amb les intervencions de dues pimes innovadores balears, Preversik i Huguet Rajoles, les quals aportaran la seva experiència en la participació en cadenes de valor internacionals, ja sigui en la producció dels seus productes, disseny, màrqueting, distribució o venda, entre d’altres.

Reunió SME value chain

Reunió SME value chain

La Fundació Bit, com l’agència d’innovació del Govern de les Illes Balears, està interessada en el projecte per l’oportunitat que suposa a l’hora d’involucrar les pimes balears en les cadenes de valor internacionals, superant així la seva actual focalització en els mercats interns regionals.

Amb la internacionalització del coneixement i la tecnologia de les pimes balears es proveeix d’un alt valor afegit a la cadena de valor de tot Europa, en línia amb el Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (2013-2017) i l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) del Govern de les Illes Balears.

Es tracta d’un projecte amb finançament europeu del programa “H2020 Innosup” que està dintre de l’estratègia “Europa 2020″ on les polítiques d’R+D+i tenen una especial rellevància a l’hora d’impulsar el creixement dels països de la UE. Precisament l’estimulació de la cadena de valor dels negocis és una de les polítiques d’acció del programa de treball estratègic de la Unió Europea.