El Govern destina 600.000 € a un pla de suport als emprenedors i al sector productiu

El Consell de Govern encarrega a la Fundació Bit la gestió dels serveis de foment, promoció i suport a l’emprenedoria i a la creació i consolidació d’empreses basades en el coneixement

IMG_6263El Consell de Govern ha aprovat avui l’encàrrec de gestió pel qual la Fundació Bit portarà a terme els serveis de suport al sector productiu i emprenedor de les illes durant el 2016. Amb una despesa prevista de 600.000€ es realitzaran diferents accions que van en consonància amb el pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears previst pel període 2013-2017 i tenen com a objectiu principal fomentar, promocionar i donar suport a l’emprenedoria i a la creació i consolidació d’empreses basades en el coneixement.

Per tal de complir amb aquests objectius, la Fundació Bit ha elaborat una proposta centrada en tres línies principals, a partir de les quals es desenvoluparan les activitats o accions objecte de l’encomana «Serveis de foment de l’esperit emprenedor i creació d’empreses innovadores», «Serveis de foment de l’activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant l’execució de projectes», i «Serveis de prospecció en tendències TIC.

Dins dels «Serveis de foment de l’esperit emprenedor i creació d’empreses innovadores» s’hi inclou la promoció d’infraestructures com la Incubadora d’Empreses basades en el Coneixement del ParcBit i del Centre Bit Menorca; així com també les accions de suport a l’emprenedoria del programa #Emprenbit, que permet donar suport a les empreses allotjades en aquests espais, orientant-los en el disseny, validació i llançament de nous models de negoci. El principal objectiu d’aquestes accions és la promoció de l’emprenedoria i la captació de projectes i empreses innovadores.

Per altra banda i orientats a totes les empreses de les Illes, també s’oferiran a través de la Fundació Bit els «Serveis de foment de l’activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant l’execució de projectes». Les accions que es portaran a terme dins d’aquesta línia de feina van encaminades a resoldre una de les debilitats dels sistema de ciència, tecnologia i innovació, que és la baixa participació en programes competitius d’R+D+i fora del sistema de les Illes Balears. En aquest sentit, la Fundació Bit portarà a terme activitats que afavoreixin l’activitat investigadora i el desenvolupament tecnològic, així com la participació de les empreses de les nostres illes en aquest tipus de programes.

Per tal d’augmentar la participació de les entitats balears en projectes d’aquest tipus, la Fundació Bit oferirà a les empreses serveis d’informació general per a organitzacions que desitgin participar en convocatòries competitives d’R+D+I nacionals o europees, i informació detallada i estratègica de les fonts de finançament nacionals i europees. Així mateix, també s’oferirà assessorament i assistència en la cerca de socis, en la definició i preparació de propostes, i en la gestió, comunicació i mediació amb socis i amb la Comissió Europea.

Aquests serveis a empreses aniran també acompanyats d’accions de suport a la Direcció General de Recerca i Innovació per a la implementació i execució del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria; i també en l’execució d’accions d’avaluació, modificació i implantació de l’estratègia d’especialització intel·ligent; RIS3, imprescindible per accedir als fons de finançament europeu FEDER, orientats a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

En aquest sentit, la Fundació Bit també inclou en aquestes actuacions, la participació en xarxes que potenciïn sinergies, fomentin la renovació i diversificació de l’activitat productiva i contribueixin al desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori. Algunes d’aquestes xarxes en les que la Fundació participa activament són per exemple, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics Espanyols (APTE), Red I+D+i, i altres xarxes europees i internacionals.

Finalment, i per tal de fomentar la innovació i el desenvolupament de tecnologies, i la seva transferència tecnològica a les empreses, també es portaran a terme els; «Serveis de prospecció en tendències TIC», a través dels quals es pretén consolidar projectes com el de l’OBSI (Observatori Balear de la Societat de la Informació), i el Dr.TIC a través els quals es realitzen estudis i es fa divulgació tant de dades, informes i estudis relacionats en les TIC a balears; com de les tendències capdavanteres com; robòtica, drons, Big Data, Scratch, impressió 3D, internet de les coses, o Smart Cities, entre d’altres.

Dins d’aquesta darrera línia de feina s’elaboraran informes de tendències i usos TIC; s’organitzaran diferents jornades divulgatives sobre aquestes noves tendències; i també es portaran a terme accions de divulgació online. Així mateix, també està prevista l’elaboració d’un directori d’empreses TIC per serveis especialitats, i un directori de grups de recerca, que faciliti la seva col·laboració amb empreses innovadores de Balears.