El vicepresident presenta la nova Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3)

L’actualització de l’estratègia impulsa les inversions en sectors emergents de gran potencial innovador

EL vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha presentat avui l’actualització de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) aprovada el passat divendres pel Consell de Govern, que abans de la modificació estava centrada exclusivament en el sector turístic.

Amb la incorporació de l’eix d’actuació addicional «Sectors emergents transformadors», el Govern facilitarà la inclusió d’accions en sectors de gran potencial com la biotecnologia, les ciències marines o les indústries culturals i creatives.

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent es va començar a elaborar l’any 2012 en el marc de l’Estratègia de creixement de la Comissió Europea Europa 2020, on es promou una economia intel·ligent, sostenible i integradora per a Europa. L’objectiu d’aquesta estratègia és concentrar els recursos disponibles a través de fons de desenvolupament regional, com són per exemple els FEDER, en aquelles àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals cada regió tengui un avantatge competitiu més prometedor.

«La reorientació de la RIS 3 cap a la diversificació econòmica permet que altres indústries també es puguin beneficiar i apostar per a la innovació i la recerca», ha explicat el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló.

D’aquesta manera, s’amplia el nombre d’empreses que puguin accedir als ajuts que la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ofereix. D’entre altres, per al període 2014-2020 hi ha 17,7 milions d’euros del Fons FEDER, així com 4 milions del Fons Social Europeu. A part, la conselleria ha tret línies pròpies d’ajuts i convocatòries empresarials per valor de 3,9 milions d’euros.

L’estratègia pretén ser una agenda de transformació econòmica centrada en el suport a les necessitats claus de cada regió, i basant-se en l’evidència, cerca involucrar tots els agents i fomentar la inversió privada.

En la primera versió del document, publicada al febrer del 2014, mancaven encara definir alguns punts com el de la governança, elaborat posteriorment en el Pla d’Acció aprovat per la Comissió Europea. Per a la definició d’aquesta millora, també s’ha tingut en compte l’experiència adquirida en la gestió de les primeres iniciatives de la RIS3 i de l’execució d’una part del programa operatiu FEDER 2014- 2020.

D’aquesta manera, en relació a la governança de la RIS3 s’ha establert la creació del Comitè de Seguiment i del Consell Assessor. Per una banda, el Comitè de Seguiment n’és principal òrgan de decisió a través dels quals es contempla i protocol·litzen els canvis, modificacions o actualitzacions de l’estratègia; per altra banda, hi ha el Consell Assessor, que és un òrgan de caràcter consulti, i vinculant per a canvis que suposin més del 10% de l’assignació pressupostària o la inclusió o supressió d’iniciatives.

A més d’aquestes millores, i arran de la revisió de la primera versió de l’estratègia, s’ha incorporat també un eix d’actuació addicional als 5 establerts inicialment a la RIS3-2013: (1) Sostenibilitat Territorial, (2) Gestió de la Innovació i la internacionalització d’empreses turístiques, (3) Turisme de benestar i qualitat de vida, (4) Coneixement per al canvi turístic, i (5) Tecnologies Turístiques. Aquest sisè eix addicional; (6) Sectors emergents transformadors, contempla aquells sectors que, de moment, semblen comptar amb més potencial innovador: pol marí, bioeconomia (economia circulant i biotecnologia) i Indústries Culturals i Creatives (ICCS).

Finalment, també cal esmentar que en aquest nou document s’ha contemplat una interpretació més àmplia sobre el que s’entén per empresa turística, considerant com a tal també aquelles empreses de la cadena de valor del turisme.

La motivació per a la modificació de la RIS3 respon a la voluntat del Govern d’estimular la creació d’un nou model econòmic basat en el coneixement i la innovació, a través de la diversificació de l’economia en base també als actius científics, tecnològics i econòmics, per a afavorir així la creació de feina de qualitat. L’objectiu és llavors actualitzar i reforçar l’estratègia (abans centrada exclusivament en el sector turístic) perquè més empreses puguin accedir a aquestes convocatòries, identificant les necessitats empresarials, fent partícip a la societat civil i donant també suport a la definició i la implantació d’activitats d’innovació.