La Fundació Bit anuncia la convocatòria de la Factoria d’Innovació 2018 i un increment de la col·laboració a Eivissa

La Fundació Bit manté els seus programes de suport a empreses i emprenedors de base tecnològica o amb potencial innovador de les Illes Balears i, en concret als d’Eivissa, ja que representen un dels sectors beneficiaris de l’entitat. Precisament, els estatuts de la Fundació Bit preveuen fomentar la competitivitat empresarial a partir de la innovació i la tecnologia, així com impulsar la participació d’empreses balears en iniciatives i convocatòries de finançament a l’R+D+i.

IMG_20180403_164036

Aquest any 2018 la Fundació Bit intensificarà la seva presència a Eivissa amb els activitats com la Factoria d’Innovació, les xerrades “Comparteix Experiències” i el cicle CineTIC, que es detallen a continuació, mentre es treballa per fer realitat el CentreBit Eivissa.

El serveis que actualment presta la Fundació Bit a les empreses balears van des del suport a la participació d’empreses en convocatòries de projectes d’R+D+i, suport en la internacionalització amb actuacions orientades a l’impuls de la projecció exterior de les empreses, anàlisis dels usos d’internet en diferents sectors, activitats de promoció i difusió de productes i projectes innovadors d’empreses i, per últim, serveis d’assessorament a l’emprenedoria i creació de noves empreses.

Factoria d’Innovació 2018:

En el cas de les empreses i durant aquest any 2018, s’obrirà una segona convocatòria de Factoria d’Innovació, emmarcada dins del programa operatiu FEDER 2014-2020, per a l’impuls i promoció d’activitats d’R+i liderades per empreses i per al suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores.

La Factoria de la Innovació és un projecte que funcionà durant l’any 2015 a totes les Illes Balears, impulsat per la Direcció General de Recerca i Innovació. El seu objectiu és ser un centre d’alt rendiment en creativitat aplicada a la innovació i un entorn dedicat al 100% al desenvolupament del potencial innovador de les empreses.

Concretament a Eivissa, la Fundació Bit començarà fent un primer procés per identificar les empreses potencialment innovadores, enteses com aquelles que dissenyen polítiques, estratègies i accions que permeten identificar les activitats per generar avantatges competitius sostenibles en el temps.

Posteriorment, s’organitzaran 4 seminaris de capacitació grupals per tractar temes com la metodologia de model de negoci Canvas, com elaborar un pla estratègic o sobre la gestió de projectes d’R+D+i. També es faran consultories individualitzades per assessorar les empreses a millorar la seva productivitat i competitivitat en base a les prioritats detectades en temes tan importants com l’estructuració de projectes d’R+D+i i la definició de productes nous.

A més a més, les empreses que entrin dins de la Factoria d’Innovació podran rebre també capacitació per a què puguin ser certificades com a pimes innovadores, en base a les normes UNE 166.002 o equivalent.

Finalment se celebrarà una mesa descobriment emprenedor amb empreses i emprenedors d’Eivissa per conèixer quines són les seves necessitats tecnològiques o de coneixement -noves idees de negoci, possibilitat de col·laboracions, tecnologies precises, característiques dels projectes, etc.

Programa de suport a l’emprenedor EmprenBit:

En el cas dels serveis d’assessorament a l’emprenedoria, la Fundació Bit, a través del Programa Emprenbit, organitzarà durant el 2018 les xerrades “Comparteix Experiències” per al foment de l’esperit emprenedor de base tecnològica, on emprenedors d’èxit que hagin passat pels espais de Mallorca o Menorca explicaran als empresaris d’Eivissa les seves trajectòries.

El programa EmprenBit està dissenyat per donar suport a emprenedors innovadors i empreses de recent creació, donant accés a un espai privilegiat per al llançament i consolidació de models de negoci innovadors com són el ParcBit o el CentreBit Menorca.

La Xarxa EEN per a la internacionalització de les empreses:

Pel que fa al suport en la internacionalització de les empreses, la Fundació Bit, mitjançant la Xarxa Enterprise Europe Network (EEN), posa en contacte les empreses de la nostra comunitat amb altres empreses de la Xarxa, potenciant que sorgeixin noves oportunitats de negoci i proporcionant assessorament sobre les oportunitats de mercat existents a l’estranger.

El consorci de la xarxa Enterprise Europe Network a les Illes Balears està format per la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT), que coordina les activitats, i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i la Cambra de Comerç de Mallorca, com a socis.

La Xarxa EEN està formada per quasi 600 organitzacions empresarials de més de 50 països de dins i fora d’Europa les quals assessoren les petites i mitjanes empreses en àmbits com la internacionalització, la transferència de tecnologia, el finançament i l’accés a fons i l’assessorament jurídic.

Una guia e-comerç i un mapa interactiu d’empreses TIC:

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit, com a instrument de recerca i anàlisi dels principals indicadors de la implantació de la Societat de la Informació a la nostra Comunitat, posa a l’abast de les empreses eivissenques dos instruments per fomentar la seva innovació tecnològica.

Per un costat, l’OBSI està actualitzant la Guia d’E-comerç de les Illes Balears, de forma col·laborativa i implicant professionals del sector i empreses que puguin servir de bon exemple. Les empreses d’Eivissa interessades en col.laborar poden contactar amb obsi@fundaciobit.org.

Per altre costat, s’està realitzant el directori i mapa interactiu d’empreses que ofereixen tecnologia a les Illes Balears. Actualment a Eivissa hi ha 21 empreses registrades i 1 a Formentera. Aquest directori, classificat per tipus de tecnologia i per ubicació, serveix a les empreses no tecnològiques a trobar les empreses que els poden ajudar a implantar les TIC. Les empreses interessades en aparèixer en aquest directori poden apuntar-se a http://drtic.fundaciobit.org/directorio-de-empresas-tic/.

CineTIC per a la divulgació de les tendències tecnològiques:

Paral·lament als serveis que presta la Fundació Bit a les empreses i emprenedors d’Eivissa, s’organitzaran a l’illa diferents activitats centrades en la divulgació de les tendències tecnològiques entre els joves eivissencs, per tal d’incentivar les seves vocacions científiques i tecnològiques.

És el cas del cicle CineTIC que, a partir del cinema i el debat, preten apropar els estudiants a temes tan actuals com la intel·ligència artificial, el big data, l’Internet de les coses o la robòtica. S’escullen pel·lícules on la tecnologia és protagonista i es conviden ponents especialitzats per analitzar com la ficció s’està convertit en realitat o com afecten aquestes noves tecnologies a les nostre vides.

Serà durant el primer trimestre del proper curs escolar 2018-2019 en què s’oferiran dues sessions CineTIC per a estudiants de Batxiller i Formació Professional.

Els resultats de cinc anys de la Fundació Bit a Eivissa

Des de 2012 la Fundació Bit té presència a Eivissa d’una manera activa. Durant aquests 5 anys s’han format i assessorat desenes d’empreses i professionals de l’illa, s’han organitzat esdeveniments per fomentar la cultura de la innovació tecnològica i trobades per conèixer quines són les seves necessitats tecnològiques.

Formació i assessorament 2012-2016:

La Fundació Bit ha impartit cursos i prestat assessorament digital a Eivissa, en el marc del projecte Dr. TIC, amb la finalitat de reduir l’escletxa digital i augmentar la competitivitat de les empreses, responent així a la necessitat de fomentar la incorporació de les TIC en les pimes d’Eivissa. Així, entre els anys 2012 i 2016 es formaren a l’illa una mitja de 300 empreses i professionals per any, mitjançant 111 accions formatives i un total de 224 hores.

Durant tots aquests anys, la Fundació Bit va comptar amb la col·laboració d’empreses i entitats pitiüses com PIMEEF, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària, Ajuntament de Sant Antoni, la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera o Foment de Turisme.

A més, s’organitzaren jornades que congregaren un nombrós públic com la primera trobada de bloguers d’Eivissa el novembre de 2015 per difondre les darreres tendències en comunicació, màrqueting de continguts i desenvolupament web.

Factoria d’Innovació 2015:

Durant l’any 2015 la Fundació Bit arribà també a altres 16 empreses d’Eivissa, beneficiàries d’uns serveis gratuïts d’assessorament i consultoria per millorar el seu grau d’innovació, principalment des de quatre àrees: rendibilitat i model de negoci; estratègia de creixement i pla comercial; organització i processos i cerca de finançament.

Processos de descobriment emprenedor:

La Direcció General d’Innovació i Recerca, amb el suport de la Fundació Bit, ha organitzat durant els passats 2016 i 2017 unes jornades de descobriment emprenedor.

Amb aquestes trobades s’ha pretès identificar també el potencial emprenedor dins l’àmbit d’innovació a Eivissa. La primera jornada va ser un procés de descobriment emprenedor en la qual van participar 40 empreses d’Eivissa i Formentera, i posteriorment es va realitzar un think-up culture en el qual van participar unes 50 empreses.

Totes aquestes activitats han resultat especialment útils per identificar els sectors emergents d’Eivissa, adaptant l’estratègia d’especialització intel·ligent de les Illes Balears al perfil real dels emprenedors, fet que va fer incorporar noves àrees d’especialització intel·ligent com són: ciències i tecnologies marines, bioeconomia (economia circular i biotecnologia) i indústries culturals i creatives (ICCS).