Es presenten en Consell de Govern els nous ajuts de la Direcció General d’Innovació i Recerca per 2018

Les convocatòries d’ajuts van dirigides per una banda, a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores, i per altra banda, a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial.

Ambdues actuacions estan entre les previstes en el Programa Operatiu FEDER (2014-2020) pell desenvolupament econòmic sostenible de les Illes Balears, i estan cofinançades en un 50% .

La convocatòria d’ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, s’inclou en l’eix prioritari 1: “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, i hi poden accedir les entitats que realitzin projectes pel foment de la innovació o accions de orientades a la recerca i el desenvolupament.

Per altra banda, les ajudes per a agrupacions empresarials i clústers aniran dirigides a activitats de dinamització i consolidació de les estructures de coordinació i gestió de les Agrupacions Empresarials, i la Realització d’estudis de viabilitat tècnica.