Presentació

Aerogenerador01L’Especialització Intel·ligent es desenvolupa en el marc de la nova “Estratègia de creixement de la Comissió Europea Europa 2020″ que busca una economia intel·ligent, sostenible i integradora per a Europa en la pròxima dècada. Així, el seu objectiu general consisteix a concentrar els recursos disponibles en aquelles àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals cada regió europea tingui un avantatge competitiu més prometedor.

La RIS3 pot ser vista com una ‘agenda’ de transformació econòmica territorial que tracta cinc punts importants:

  1. Se centra en el suport de la política i de les inversions en les prioritats, desafiaments i necessitats clau del país o regió per al desenvolupament basat en el coneixement.
  2. Aprofita els punts forts, avantatges competitius i potencial d’excel·lència de cada país o regió.
  3. Protegeix la innovació tecnològica, així com la basada en la pràctica, i aspira a fomentar la inversió del sector privat.
  4. Involucra per complet als diferents agents i fomenta la innovació i l’experimentació.
  5. Es basa en l’evidència i inclou sistemes sòlids de seguiment i avaluació.

Aquesta web es presenta com una eina interactiva per a donar a conèixer tot el procés RIS3 de Balears a tota la societat balear i recaptar comentaris i suggeriments per a crear una visió compartida, transparent i de consens, que ens permeti afrontar els nous reptes del segle XXI.