Opini sobre la diagnosi

El Govern dels Illes Balears es troba elaborant l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent RIS3 de la regió per als propers anys. Un enfocament fonamental en el procés d’elaboració d’aquesta RIS3 Balears consisteix a facilitar l’accés a la participació a una àmplia representació d’agents econòmics, empresarials, tecnològics institucionals i investigadors.

En aquest context, hem elaborat aquesta enquesta l’objectiu de la qual és conèixer la seva opinió sobre les activitats econòmiques i tecnològiques en què considera que s’ha d’especialitzar la nostra regió. La seva participació és clau per aconseguir que l’Estratègia d’Especialització Intel · ligent RIS3 de les Illes Balears es constitueixi en un treball obert en el qual participem tots els representants de la Societat Balear.

Aportar les seves opinions li suposarà uns 10 minuts aproximadament.