Es presenten en Consell de Govern els nous ajuts de la Direcció General d’Innovació i Recerca per 2018

Les convocatòries d’ajuts van dirigides per una banda, a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores, i per altra banda, a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial.

Ambdues actuacions estan entre les previstes en el Programa Operatiu FEDER (2014-2020) pell desenvolupament econòmic sostenible de les Illes Balears, i estan cofinançades en un 50% .

La convocatòria d’ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, s’inclou en l’eix prioritari 1: “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, i hi poden accedir les entitats que realitzin projectes pel foment de la innovació o accions de orientades a la recerca i el desenvolupament.

Per altra banda, les ajudes per a agrupacions empresarials i clústers aniran dirigides a activitats de dinamització i consolidació de les estructures de coordinació i gestió de les Agrupacions Empresarials, i la Realització d’estudis de viabilitat tècnica.

La Fundació Bit presenta els serveis i activitats en innovació i tecnologia a les empreses de Menorca

La vicepresidenta visita aquest 25 d’abril el CentreBit Menorca en una jornada dirigida a emprenedors i pimes en què es presentaran els serveis i activitats en innovació i tecnologia que s’oferiran a l’illa durant aquest 2018.

DbpOdDiWAAEu_Ha

La jornada començarà a les 18 hores amb la benvinguda de la Vicepresidenta i, posteriorment, el director general d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, presentarà el mapa d’incentius fiscals i el programa d’ajuts a la investigació i recerca dirigits a pimes, centres de recerca i associacions.

A continuació, el director gerent de la Fundació Bit, Biel Frontera, explicarà el projecte Factoria d’Innovació i les principals actuacions que es duran a terme aquest any 2018 al CentreBit Menorca.

En el cas de Factoria d’Innovació i durant aquest any 2018, s’obrirà una segona convocatòria per a l’impuls i promoció d’activitats d’R+i liderades per empreses i per al suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores. Així, després d’un primer procés per identificar les empreses potencialment innovadores de Menorca, s’organitzaran una sèrie d’activitats d’assessorament i capacitació per millorar el seu grau d’innovació.

Una conferència sobre l’economia circular:
A més a més, Aleix Pons Vigués de la Fundación COTEC impartirà la conferència “La economía que viene: circular, intangible y digital” on abordarà les tres principals transicions en què, segons Cotec, ja està immersa la nostra economia: de l’analògic al digital, del lineal al circular i del tangible a l’intangible. Segons Pons, aquestes transicions suposen una oportunitat per augmentar tant els nostres nivells de productivitat com de benestar.

Aleix Pons és director del departament d’Economia i Finances de la Fundación Cotec para la Innovación, una organització privada sense ànim de lucre que té la missió de promoure la innovació com a motor de desenvolupament econòmic i social. Aleix Pons compta amb experiència tant al sector públic com al sector privat, ha exercit de docent a diferents universitats espanyoles i compta amb publicacions editades per Información Comercial Española, Fundación FIAP, Fundación Alternativas o la pròpia Fundación Cotec i el Instituto de la Empresa Familiar.

La Fundació Bit anuncia la convocatòria de la Factoria d’Innovació 2018 i un increment de la col·laboració a Eivissa

La Fundació Bit manté els seus programes de suport a empreses i emprenedors de base tecnològica o amb potencial innovador de les Illes Balears i, en concret als d’Eivissa, ja que representen un dels sectors beneficiaris de l’entitat. Precisament, els estatuts de la Fundació Bit preveuen fomentar la competitivitat empresarial a partir de la innovació i la tecnologia, així com impulsar la participació d’empreses balears en iniciatives i convocatòries de finançament a l’R+D+i.

IMG_20180403_164036

Aquest any 2018 la Fundació Bit intensificarà la seva presència a Eivissa amb els activitats com la Factoria d’Innovació, les xerrades “Comparteix Experiències” i el cicle CineTIC, que es detallen a continuació, mentre es treballa per fer realitat el CentreBit Eivissa.

El serveis que actualment presta la Fundació Bit a les empreses balears van des del suport a la participació d’empreses en convocatòries de projectes d’R+D+i, suport en la internacionalització amb actuacions orientades a l’impuls de la projecció exterior de les empreses, anàlisis dels usos d’internet en diferents sectors, activitats de promoció i difusió de productes i projectes innovadors d’empreses i, per últim, serveis d’assessorament a l’emprenedoria i creació de noves empreses.

Factoria d’Innovació 2018:

En el cas de les empreses i durant aquest any 2018, s’obrirà una segona convocatòria de Factoria d’Innovació, emmarcada dins del programa operatiu FEDER 2014-2020, per a l’impuls i promoció d’activitats d’R+i liderades per empreses i per al suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores.

La Factoria de la Innovació és un projecte que funcionà durant l’any 2015 a totes les Illes Balears, impulsat per la Direcció General de Recerca i Innovació. El seu objectiu és ser un centre d’alt rendiment en creativitat aplicada a la innovació i un entorn dedicat al 100% al desenvolupament del potencial innovador de les empreses.

Concretament a Eivissa, la Fundació Bit començarà fent un primer procés per identificar les empreses potencialment innovadores, enteses com aquelles que dissenyen polítiques, estratègies i accions que permeten identificar les activitats per generar avantatges competitius sostenibles en el temps.

Posteriorment, s’organitzaran 4 seminaris de capacitació grupals per tractar temes com la metodologia de model de negoci Canvas, com elaborar un pla estratègic o sobre la gestió de projectes d’R+D+i. També es faran consultories individualitzades per assessorar les empreses a millorar la seva productivitat i competitivitat en base a les prioritats detectades en temes tan importants com l’estructuració de projectes d’R+D+i i la definició de productes nous.

A més a més, les empreses que entrin dins de la Factoria d’Innovació podran rebre també capacitació per a què puguin ser certificades com a pimes innovadores, en base a les normes UNE 166.002 o equivalent.

Finalment se celebrarà una mesa descobriment emprenedor amb empreses i emprenedors d’Eivissa per conèixer quines són les seves necessitats tecnològiques o de coneixement -noves idees de negoci, possibilitat de col·laboracions, tecnologies precises, característiques dels projectes, etc.

Programa de suport a l’emprenedor EmprenBit:

En el cas dels serveis d’assessorament a l’emprenedoria, la Fundació Bit, a través del Programa Emprenbit, organitzarà durant el 2018 les xerrades “Comparteix Experiències” per al foment de l’esperit emprenedor de base tecnològica, on emprenedors d’èxit que hagin passat pels espais de Mallorca o Menorca explicaran als empresaris d’Eivissa les seves trajectòries.

El programa EmprenBit està dissenyat per donar suport a emprenedors innovadors i empreses de recent creació, donant accés a un espai privilegiat per al llançament i consolidació de models de negoci innovadors com són el ParcBit o el CentreBit Menorca.

La Xarxa EEN per a la internacionalització de les empreses:

Pel que fa al suport en la internacionalització de les empreses, la Fundació Bit, mitjançant la Xarxa Enterprise Europe Network (EEN), posa en contacte les empreses de la nostra comunitat amb altres empreses de la Xarxa, potenciant que sorgeixin noves oportunitats de negoci i proporcionant assessorament sobre les oportunitats de mercat existents a l’estranger.

El consorci de la xarxa Enterprise Europe Network a les Illes Balears està format per la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT), que coordina les activitats, i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i la Cambra de Comerç de Mallorca, com a socis.

La Xarxa EEN està formada per quasi 600 organitzacions empresarials de més de 50 països de dins i fora d’Europa les quals assessoren les petites i mitjanes empreses en àmbits com la internacionalització, la transferència de tecnologia, el finançament i l’accés a fons i l’assessorament jurídic.

Una guia e-comerç i un mapa interactiu d’empreses TIC:

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit, com a instrument de recerca i anàlisi dels principals indicadors de la implantació de la Societat de la Informació a la nostra Comunitat, posa a l’abast de les empreses eivissenques dos instruments per fomentar la seva innovació tecnològica.

Per un costat, l’OBSI està actualitzant la Guia d’E-comerç de les Illes Balears, de forma col·laborativa i implicant professionals del sector i empreses que puguin servir de bon exemple. Les empreses d’Eivissa interessades en col.laborar poden contactar amb obsi@fundaciobit.org.

Per altre costat, s’està realitzant el directori i mapa interactiu d’empreses que ofereixen tecnologia a les Illes Balears. Actualment a Eivissa hi ha 21 empreses registrades i 1 a Formentera. Aquest directori, classificat per tipus de tecnologia i per ubicació, serveix a les empreses no tecnològiques a trobar les empreses que els poden ajudar a implantar les TIC. Les empreses interessades en aparèixer en aquest directori poden apuntar-se a http://drtic.fundaciobit.org/directorio-de-empresas-tic/.

CineTIC per a la divulgació de les tendències tecnològiques:

Paral·lament als serveis que presta la Fundació Bit a les empreses i emprenedors d’Eivissa, s’organitzaran a l’illa diferents activitats centrades en la divulgació de les tendències tecnològiques entre els joves eivissencs, per tal d’incentivar les seves vocacions científiques i tecnològiques.

És el cas del cicle CineTIC que, a partir del cinema i el debat, preten apropar els estudiants a temes tan actuals com la intel·ligència artificial, el big data, l’Internet de les coses o la robòtica. S’escullen pel·lícules on la tecnologia és protagonista i es conviden ponents especialitzats per analitzar com la ficció s’està convertit en realitat o com afecten aquestes noves tecnologies a les nostre vides.

Serà durant el primer trimestre del proper curs escolar 2018-2019 en què s’oferiran dues sessions CineTIC per a estudiants de Batxiller i Formació Professional.

Els resultats de cinc anys de la Fundació Bit a Eivissa

Des de 2012 la Fundació Bit té presència a Eivissa d’una manera activa. Durant aquests 5 anys s’han format i assessorat desenes d’empreses i professionals de l’illa, s’han organitzat esdeveniments per fomentar la cultura de la innovació tecnològica i trobades per conèixer quines són les seves necessitats tecnològiques.

Formació i assessorament 2012-2016:

La Fundació Bit ha impartit cursos i prestat assessorament digital a Eivissa, en el marc del projecte Dr. TIC, amb la finalitat de reduir l’escletxa digital i augmentar la competitivitat de les empreses, responent així a la necessitat de fomentar la incorporació de les TIC en les pimes d’Eivissa. Així, entre els anys 2012 i 2016 es formaren a l’illa una mitja de 300 empreses i professionals per any, mitjançant 111 accions formatives i un total de 224 hores.

Durant tots aquests anys, la Fundació Bit va comptar amb la col·laboració d’empreses i entitats pitiüses com PIMEEF, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària, Ajuntament de Sant Antoni, la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera o Foment de Turisme.

A més, s’organitzaren jornades que congregaren un nombrós públic com la primera trobada de bloguers d’Eivissa el novembre de 2015 per difondre les darreres tendències en comunicació, màrqueting de continguts i desenvolupament web.

Factoria d’Innovació 2015:

Durant l’any 2015 la Fundació Bit arribà també a altres 16 empreses d’Eivissa, beneficiàries d’uns serveis gratuïts d’assessorament i consultoria per millorar el seu grau d’innovació, principalment des de quatre àrees: rendibilitat i model de negoci; estratègia de creixement i pla comercial; organització i processos i cerca de finançament.

Processos de descobriment emprenedor:

La Direcció General d’Innovació i Recerca, amb el suport de la Fundació Bit, ha organitzat durant els passats 2016 i 2017 unes jornades de descobriment emprenedor.

Amb aquestes trobades s’ha pretès identificar també el potencial emprenedor dins l’àmbit d’innovació a Eivissa. La primera jornada va ser un procés de descobriment emprenedor en la qual van participar 40 empreses d’Eivissa i Formentera, i posteriorment es va realitzar un think-up culture en el qual van participar unes 50 empreses.

Totes aquestes activitats han resultat especialment útils per identificar els sectors emergents d’Eivissa, adaptant l’estratègia d’especialització intel·ligent de les Illes Balears al perfil real dels emprenedors, fet que va fer incorporar noves àrees d’especialització intel·ligent com són: ciències i tecnologies marines, bioeconomia (economia circular i biotecnologia) i indústries culturals i creatives (ICCS).

La Fundació Bit comptarà amb una oficina a Eivissa a partir del primer trimestre de 2018

La Fundació Bit comptarà amb un espai propi al Centre de Sa Coma d’Eivissa a partir del primer trimestre de 2018, des d’on podrà atendre i assessorar les empreses emprenedores dins l’àmbit de la innovació a Eivissa. Aquest és un dels acords als quals s’ha arribat en una reunió que s’ha celebrat a la seu del Consell Insular d’Eivissa i en la qual han participat, per part del Consell, el seu president, Vicent Torres, la vicepresidenta primera i consellera de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge, Viviana de Sans, així com el director general d’Innovació i Recerca del Govern Balear, Josep Lluís Pons, i el director de la Fundació Bit, Pere Fuster.

IMG_8489L’objectiu de la trobada ha estat tractar sobre com i quan posar en marxa el futur Centre Bit a Eivissa. En aquest aspecte, l’acord és total perquè aquest centre estigui ubicat en un dels edificis de Sa Coma. Així, el Consell d’Eivissa té previst la rehabilitació d’un edifici de Sa Coma on s’ubicarà el Centre de Processos de Dades (CPD) del Consell, per completar l’estratègia de millora de desenvolupament tecnològic de l’administració electrònica de la institució. Serà en aquest edifici del Consell on, una vegada se signi un acord de col·laboració entre ambdues parts, se cedirà un espai per ubicar el Centre Bit.

El Consell confia treure en breu la licitació d’un concurs d’idees per a la rehabilitació d’aquest edifici. Mentre el Centre Bit encara no sigui una realitat, la Fundació Bit disposarà d’un edifici a Sa Coma -en concret, a les dependències de l’Escola Balear d’Administracions Públiques (EBAP)- on s’habilitarà una oficina a la qual es desplaçaran tècnics del ParcBit per assessorar i donar a conèixer a les empreses i emprenedors eivissencs les línies d’ajuts que ofereix el Govern Balear. Es preveu que aquesta oficina obri les seves portes durant el primer trimestre de l’any 2018.

“Totes dues institucions estem en sintonia i confiem a posar les bases perquè l’any 2019 ja sigui una realitat aquest Centre Bit, que haurà de fomentar l’economia del coneixement , l’assessorament tecnològic i d’innovació a emprenedors i empreses”, ha senyalat Viviana de Sans, qui ha comentat que aquest centre comptarà amb tots els serveis que ja es donen al ParcBit de Palma, com serveis tècnics i d’assessorament, de definició de model de negocis innovadors, i d’identificació i captació d’inversions.sacoma

Per la seva banda, el director general d’Innovació i Recerca del Govern Balear, Josep Lluís Pons, ha recordat que, tot i que fins ara el ParcBit no ha tingut una presència permanent a Eivissa, sí que ha desenvolupat iniciatives que han tingut molta repercussió: “Durant aquesta legislatura hem organitzat jornades, conjuntament amb el Consell, per identificar el potencial emprenedor dins l’àmbit d’innovació a Eivissa. La primera jornada va ser un procés de descobriment emprenedor en la que van participar 40 empreses d’Eivissa i Formentera, i posteriorment s’ha realitzat un think-up culture en el qual van participar unes 50 empreses”.

Pons ha destacat que aquestes activitats han resultat especialment útils per identificar els sectors emergents d’Eivissa, i això “ha donat com a fruit la modificació de l’estratègia d’especialització intel·ligent de les Illes Balears, incorporant les indústries culturals i creatives a aquesta estratègia”.

Nova convocatòria d’ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per a activitats d’R+D+i

La Direcció General d’Innovació i Recerca convoca una línia d’ajuts destinats a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per a què facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores.

Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l’execució de l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d’interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017.

Més concretament, els beneficiaris dels ajuts són:
A. Les persones físiques i/ o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME).

B. Associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte, entre d’altres, la recerca, el desenvolupament tecnològic i/o la innovació.

C. Els dos primers tipus de sol·licitants poden cooperar entre ells per dur a terme actuacions coordinades per realitzar actuacions en cooperació. En aquest cas, cadascun dels components ha de realitzar un mínim del 20% de l’actuació, tots es consideraran beneficiaris i responsables davant l’Administració pública, i la Resolució de concessió determinarà la subvenció concedida per a cada part.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 800.000 euros amb una assignació pressupostària de caràcter pluriennal. Les subvencions esmentades seran cofinançades amb càrrec al Programa Operatiu dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears en un 50%, i amb càrrec al fons de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en un 50%.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (divendres 29 de setembre).

 

El vicepresident presenta la nova Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3)

L’actualització de l’estratègia impulsa les inversions en sectors emergents de gran potencial innovador

EL vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha presentat avui l’actualització de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) aprovada el passat divendres pel Consell de Govern, que abans de la modificació estava centrada exclusivament en el sector turístic.

Amb la incorporació de l’eix d’actuació addicional «Sectors emergents transformadors», el Govern facilitarà la inclusió d’accions en sectors de gran potencial com la biotecnologia, les ciències marines o les indústries culturals i creatives.

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent es va començar a elaborar l’any 2012 en el marc de l’Estratègia de creixement de la Comissió Europea Europa 2020, on es promou una economia intel·ligent, sostenible i integradora per a Europa. L’objectiu d’aquesta estratègia és concentrar els recursos disponibles a través de fons de desenvolupament regional, com són per exemple els FEDER, en aquelles àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals cada regió tengui un avantatge competitiu més prometedor.

«La reorientació de la RIS 3 cap a la diversificació econòmica permet que altres indústries també es puguin beneficiar i apostar per a la innovació i la recerca», ha explicat el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló.

D’aquesta manera, s’amplia el nombre d’empreses que puguin accedir als ajuts que la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ofereix. D’entre altres, per al període 2014-2020 hi ha 17,7 milions d’euros del Fons FEDER, així com 4 milions del Fons Social Europeu. A part, la conselleria ha tret línies pròpies d’ajuts i convocatòries empresarials per valor de 3,9 milions d’euros.

L’estratègia pretén ser una agenda de transformació econòmica centrada en el suport a les necessitats claus de cada regió, i basant-se en l’evidència, cerca involucrar tots els agents i fomentar la inversió privada.

En la primera versió del document, publicada al febrer del 2014, mancaven encara definir alguns punts com el de la governança, elaborat posteriorment en el Pla d’Acció aprovat per la Comissió Europea. Per a la definició d’aquesta millora, també s’ha tingut en compte l’experiència adquirida en la gestió de les primeres iniciatives de la RIS3 i de l’execució d’una part del programa operatiu FEDER 2014- 2020.

D’aquesta manera, en relació a la governança de la RIS3 s’ha establert la creació del Comitè de Seguiment i del Consell Assessor. Per una banda, el Comitè de Seguiment n’és principal òrgan de decisió a través dels quals es contempla i protocol·litzen els canvis, modificacions o actualitzacions de l’estratègia; per altra banda, hi ha el Consell Assessor, que és un òrgan de caràcter consulti, i vinculant per a canvis que suposin més del 10% de l’assignació pressupostària o la inclusió o supressió d’iniciatives.

A més d’aquestes millores, i arran de la revisió de la primera versió de l’estratègia, s’ha incorporat també un eix d’actuació addicional als 5 establerts inicialment a la RIS3-2013: (1) Sostenibilitat Territorial, (2) Gestió de la Innovació i la internacionalització d’empreses turístiques, (3) Turisme de benestar i qualitat de vida, (4) Coneixement per al canvi turístic, i (5) Tecnologies Turístiques. Aquest sisè eix addicional; (6) Sectors emergents transformadors, contempla aquells sectors que, de moment, semblen comptar amb més potencial innovador: pol marí, bioeconomia (economia circulant i biotecnologia) i Indústries Culturals i Creatives (ICCS).

Finalment, també cal esmentar que en aquest nou document s’ha contemplat una interpretació més àmplia sobre el que s’entén per empresa turística, considerant com a tal també aquelles empreses de la cadena de valor del turisme.

La motivació per a la modificació de la RIS3 respon a la voluntat del Govern d’estimular la creació d’un nou model econòmic basat en el coneixement i la innovació, a través de la diversificació de l’economia en base també als actius científics, tecnològics i econòmics, per a afavorir així la creació de feina de qualitat. L’objectiu és llavors actualitzar i reforçar l’estratègia (abans centrada exclusivament en el sector turístic) perquè més empreses puguin accedir a aquestes convocatòries, identificant les necessitats empresarials, fent partícip a la societat civil i donant també suport a la definició i la implantació d’activitats d’innovació.

Consell d’Eivissa i Govern organitza una trobada amb empresaris i emprenedors per impulsar la innovació a l’illa d’Eivissa

ris3 eivissaAquest matí, a la Sala de Plens del Consell Insular d’Eivissa s’ha presentat el projecte de l’estratègia i Especialització Intel·ligent de les Illes Balears, destinat a fomentar la innovació i l’emprenedoria que permetin la diversificació econòmica de tots els sectors productius de l’illa. En aquesta trobada han participat la consellera insular de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge, Viviana de Sans, el director general d’Innovació i Recerca del Govern Balear, Josep Lluís Pons, i hi han assistit una quarantena d’empresaris i empresàries. Continue reading

El Govern destina 600.000 € a un pla de suport als emprenedors i al sector productiu

El Consell de Govern encarrega a la Fundació Bit la gestió dels serveis de foment, promoció i suport a l’emprenedoria i a la creació i consolidació d’empreses basades en el coneixement

IMG_6263El Consell de Govern ha aprovat avui l’encàrrec de gestió pel qual la Fundació Bit portarà a terme els serveis de suport al sector productiu i emprenedor de les illes durant el 2016. Amb una despesa prevista de 600.000€ es realitzaran diferents accions que van en consonància amb el pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears previst pel període 2013-2017 i tenen com a objectiu principal fomentar, promocionar i donar suport a l’emprenedoria i a la creació i consolidació d’empreses basades en el coneixement.

Per tal de complir amb aquests objectius, la Fundació Bit ha elaborat una proposta centrada en tres línies principals, a partir de les quals es desenvoluparan les activitats o accions objecte de l’encomana «Serveis de foment de l’esperit emprenedor i creació d’empreses innovadores», «Serveis de foment de l’activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant l’execució de projectes», i «Serveis de prospecció en tendències TIC.

Dins dels «Serveis de foment de l’esperit emprenedor i creació d’empreses innovadores» s’hi inclou la promoció d’infraestructures com la Incubadora d’Empreses basades en el Coneixement del ParcBit i del Centre Bit Menorca; així com també les accions de suport a l’emprenedoria del programa #Emprenbit, que permet donar suport a les empreses allotjades en aquests espais, orientant-los en el disseny, validació i llançament de nous models de negoci. El principal objectiu d’aquestes accions és la promoció de l’emprenedoria i la captació de projectes i empreses innovadores.

Per altra banda i orientats a totes les empreses de les Illes, també s’oferiran a través de la Fundació Bit els «Serveis de foment de l’activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant l’execució de projectes». Les accions que es portaran a terme dins d’aquesta línia de feina van encaminades a resoldre una de les debilitats dels sistema de ciència, tecnologia i innovació, que és la baixa participació en programes competitius d’R+D+i fora del sistema de les Illes Balears. En aquest sentit, la Fundació Bit portarà a terme activitats que afavoreixin l’activitat investigadora i el desenvolupament tecnològic, així com la participació de les empreses de les nostres illes en aquest tipus de programes.

Per tal d’augmentar la participació de les entitats balears en projectes d’aquest tipus, la Fundació Bit oferirà a les empreses serveis d’informació general per a organitzacions que desitgin participar en convocatòries competitives d’R+D+I nacionals o europees, i informació detallada i estratègica de les fonts de finançament nacionals i europees. Així mateix, també s’oferirà assessorament i assistència en la cerca de socis, en la definició i preparació de propostes, i en la gestió, comunicació i mediació amb socis i amb la Comissió Europea.

Aquests serveis a empreses aniran també acompanyats d’accions de suport a la Direcció General de Recerca i Innovació per a la implementació i execució del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria; i també en l’execució d’accions d’avaluació, modificació i implantació de l’estratègia d’especialització intel·ligent; RIS3, imprescindible per accedir als fons de finançament europeu FEDER, orientats a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

En aquest sentit, la Fundació Bit també inclou en aquestes actuacions, la participació en xarxes que potenciïn sinergies, fomentin la renovació i diversificació de l’activitat productiva i contribueixin al desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori. Algunes d’aquestes xarxes en les que la Fundació participa activament són per exemple, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics Espanyols (APTE), Red I+D+i, i altres xarxes europees i internacionals.

Finalment, i per tal de fomentar la innovació i el desenvolupament de tecnologies, i la seva transferència tecnològica a les empreses, també es portaran a terme els; «Serveis de prospecció en tendències TIC», a través dels quals es pretén consolidar projectes com el de l’OBSI (Observatori Balear de la Societat de la Informació), i el Dr.TIC a través els quals es realitzen estudis i es fa divulgació tant de dades, informes i estudis relacionats en les TIC a balears; com de les tendències capdavanteres com; robòtica, drons, Big Data, Scratch, impressió 3D, internet de les coses, o Smart Cities, entre d’altres.

Dins d’aquesta darrera línia de feina s’elaboraran informes de tendències i usos TIC; s’organitzaran diferents jornades divulgatives sobre aquestes noves tendències; i també es portaran a terme accions de divulgació online. Així mateix, també està prevista l’elaboració d’un directori d’empreses TIC per serveis especialitats, i un directori de grups de recerca, que faciliti la seva col·laboració amb empreses innovadores de Balears.

La Fundació Bit participa en un projecte per incrementar la innovació i competitivitat de les pimes dins les cadenes de valor internacionals

A partir de les pràctiques i experiències recollides durant el projecte, es faran un conjunt de recomanacions a la Comissió Europea per millorar l’efectivitat dels instruments de suport que reben les pimes i, com a conseqüència, la competitivitat empresarial

La Fundació Bit, juntament amb altres dues agències d’innovació europees, la Enterprise Flanders de Bèlgica i la Swerea IVF de Suècia, es reuniexen avui i demà a Palma per debatre i avaluar els actuals instruments de suport que s’ofereixen a les pimes europees per tal que puguin millorar els seus sistemes d’innovació i incrementar la seva presència en les cadenes de valor internacionals, crucials per mantenir la competitivitat de les pimes dins del mercat.

Aquest taller o workshop s’emmarca dintre del projecte europeu “SME value chain” o cadena de valor de les pimes, pel qual els tres socis participants hauran de reportar a la Comissió Europea un document de recomanacions o bones pràctiques per a la millora de les eines europees de suport a les pimes i adaptar-se a les seves necessitats reals.

Tant la Fundació Bit com els seus socis belga i suec han realitzat un treball previ de prospecció dins cada una de les tres regions que els ha permès conèixer més a fons les pimes innovadores d’alt valor afegit que exporten un percentatge significatiu de la seva producció, ja siguin productes o serveis. Es tracta, doncs, d’un tipus d’empreses on la innovació els permet tenir un avantatge competitiu que les fa singulars i, com a conseqüència, els permet vendre fora.

Així, les agències d’innovació europees participants han avaluat com operen aquests tipus de pimes dins les cadenes de valor internacionals, quins són els seus punts forts, quin assessorament o ajuts han rebut (formació, subvencions, préstecs, incentius per a la contracció de personal, etc. ) i si aquests haurien de millorar i amb quina direcció.

Conèixer l’efectivitat dels actuals instruments de suport és clau per als participants a l’hora d’aportar nous enfocaments que suposin recomanacions o bones pràctiques que millorin la competitivitat de les pimes de la resta d’estats europeus.

Entre els participants, hi ha representants de les tres agències d’innovació i un expert de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). A més, també es compta amb les intervencions de dues pimes innovadores balears, Preversik i Huguet Rajoles, les quals aportaran la seva experiència en la participació en cadenes de valor internacionals, ja sigui en la producció dels seus productes, disseny, màrqueting, distribució o venda, entre d’altres.

Reunió SME value chain

Reunió SME value chain

La Fundació Bit, com l’agència d’innovació del Govern de les Illes Balears, està interessada en el projecte per l’oportunitat que suposa a l’hora d’involucrar les pimes balears en les cadenes de valor internacionals, superant així la seva actual focalització en els mercats interns regionals.

Amb la internacionalització del coneixement i la tecnologia de les pimes balears es proveeix d’un alt valor afegit a la cadena de valor de tot Europa, en línia amb el Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (2013-2017) i l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) del Govern de les Illes Balears.

Es tracta d’un projecte amb finançament europeu del programa “H2020 Innosup” que està dintre de l’estratègia “Europa 2020″ on les polítiques d’R+D+i tenen una especial rellevància a l’hora d’impulsar el creixement dels països de la UE. Precisament l’estimulació de la cadena de valor dels negocis és una de les polítiques d’acció del programa de treball estratègic de la Unió Europea.

La Direcció General d’Innovació i Recerca potencia l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3 de Balears

La jornada de treball, s’ha portat a terme aquests dies 15 i 16 de febrer al ParcBit amb l’objectiu de valorar l’enfocament estratègic de la RIS3, i donar a conèixer les propostes d’actuacions pels propers anys als diferents agents del sistema d’innovació i recerca de la comunitat autònoma

L’objectiu d’aquestes reunions és potenciar l’estratègia RIS3 per a les Illes Balears, alineant-la amb el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria, així com també identificar i desenvolupar els punts de millora amb els quals es pot optimitzar l’estratègia per a una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

Continue reading